Отчет на ЛК Варна Академика за първото полугодие на 2014/2015 л.г.

Събития и дейности

1.Наводнение в кв.Аспарухово

 • Събиране, обобщаване и изпращане на на Информация в КДУ

 • Среща с представители на Червения кръст за определяне на неотложните нужди на пострадалите от наводнението.

 • Участие на членове на клуба в почистване на пострадалите улици в кв. Аспарухово.

 • Посрещане на дарителската пратка от постелочни принадлежности изпратена от КДУ по отпуснатия от МАЛК гранд и предаване на коменданта на фургонния лагер.

 

2.Ден на белия бастун

 • Организиране на плувен празник за деца с нарушения в зрението от СОУ „ проф.Иван Шишиманов” кв. Аспарухово

 • Почистване и облагородяване на жилищен микро район /в Район Младост/ в който живеят възрастни незрящи.

 • Среща с възрастни незрящи във връзка с програмата за енергийна ефективност на жилищата в които живеят.

 • Организиране на обяд за деца с нарушено зрение от СОУ „ проф.Иван Шишиманов” кв. Аспарухово и техни връстници деца на членове на ЛК Варна Академика.

 • Организиране на посещение на делфин шоу от деца с нарушено зрение от СОУ „ проф.Иван Шишиманов” кв. Аспарухово и техни връстници деца на членове на ЛК Варна Академика.във Феста Делфинариум.

 • Организиране на посещение на деца с нарушено зрение от СОУ „ проф.Иван Шишиманов” кв. Аспарухово и техни връстници деца на членове на ЛК Варна Академика в детския кът в морската градина на Варна.

3.Организиране на традиционния коледен бал „Море от доброта”

 • Мисия на бала – Събиране на средства за оборудване на неонаталното отделение в ДМСГ кв.Виница.

4. Дарителската кампания на Метро и Лайънс

 • Участие на лайънс членове от клуба в двудневна кампания за набиране на хранителни продукти в Метро-Варна.

 • Предаване на събраните продукти в домове за деца лишени от родителска грижа – „Княгиня Надежда” и „ Д-р Железкова”.

5.Изпълнение на основна мисия за полугодието на 2014-2015 л.г.. Оборудване на неонаталното отделение в ДМСГ Виница.

 • Поръчване на легла и колички за инфузионни помпи.

 • Даряване на 6 бр. легла и 3 бр. колички за инфузионни помпи.


 

6.Международен младежки обмен.


 

 • Изпращане на 6 младежи по програмата за международен младежки обмен.

 • Посрещане на 3 младежи по програмата за международен младежки обмен.

7.Вътрешноклубни срещи.

 • По случай Деня на белия бастун.

 • В навечерието на Коледа.

 • По случай Деня на родилната помощ.


 

8.Кампания за развитие на членския състав.

 • Подготовка на 2 младежи /в момента със стажантски статус/ за бъдещи членове на клуба.


 


 


 

Президент на ЛК Варна Академика

/Иван Байков/

Коментари (0)

Вашият коментар :